Kort fakta om Tingsryds kommun

Kort fakta om Tingsryds kommun

Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar.

Kommunens landareal: 1049,4 km2

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2014-2018

Moderata Samlingspartiet 8
Socialdemokraterna 13
Centerpartiet 10
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet De Gröna 1
Sverigedemokraterna 4
Vänsterpartiet 2
Tingsrydsalternativet 1

___
40

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande Britta Lundén (s)
1:e vice ordförande Kenneth Görtz (m)
2:e vice ordförande Marie-Louise Hilmersson (c)

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande Mikael Jeanson (s) kommunalråd
1:e vice ordförande Patrick Ståhlgren (m)
2:e vice ordförande Anna Johansson (c)

Förutom ovan nämnda i kommunstyrelsens presidium ingår Barbro Svensson (s) och Lennart Fohlin (c) i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Invånare - Invånarantal

år antal
2016 12 393
2015 12 198
2014  12 156
2013  12 141
2012  12 235
2011  12 231
2010  12 358