Coronapandemin: Detta gäller just nu

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Från och med den 29 september gäller följande:

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • Hålla avstånd till andra människor
  • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.

Rekommendationerna kring det förändras inte: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021.

Det gäller även förskolebarn med milda symtom: Hur länge bör jag stanna hemma?

De allmänna råden finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats:
Folkhälsomyndigheten – Det här gäller från och med den 29 september

Föreskrifter, rekommendationer och råd som tas bort den 29 september

  • Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma
  • Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) som gällt sedan april 2020
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar (HSLF-FS 2021:2)
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

Antal bekräftade fall

Region Kronobergs hemsida kan du läsa mer om antal bekräftade fall.
Under fördjupad information finns uppgifter rörande antal bekräftade fall per kommun.

Mer information

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret har öppet dygnet runt. All information som lämnas ut där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-29