Coronapandemin: Detta gäller just nu

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet.

Nya råd och rekommendationer från och med 23 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att:

- vara uppmärksam på symtom på covid-19
- stanna hemma och undvika kontakter med andra människor vid misstanke om covid-19
- arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
- hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus,
- anpassa arbetstiden för att kunna resa vid andra tider än i rusningstrafik, och hålla avstånd till andra på arbetsplatsen till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.

Dessutom bör vuxna också:

- välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra
färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafik, och

- använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Arbetsgivare uppmanas att:

- underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom,

- erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt,
göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum samt omklädningsrum, och undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Folkhälsomyndigheten - Åtgärder mot covid-19 i december

Stanna hemma när du har symptom

På grund av kraftigt ökad provtagning är den nationella analyskapaciteten otillräcklig. Region Kronoberg har inte möjlighet att skicka fler prover för analys och pausar därför PCR-provtagningen för covid-19 för allmänheten. Det kommer inte att finnas några tider för provtagning i vårdcentralernas kalendrar.

Provtagning som redan är inbokad kommer inte att ställas in.

Den pausade provtagningen gäller endast för allmänheten, inte för slutenvårdspatienter, boende på SÄBO, personer med hemtjänst/hemsjukvård eller vård- och omsorgspersonal.

Personer som har symtom men inte kan testa sig rekommenderas att stanna hemma i minst sju dygn. De två sista dygnen ska vara feberfria och man skall känna sig betydligt bättre innan man återgår till skola, fritidsaktiviteter eller arbete.

Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd gäller för dig som är ovaccinerad

Det är viktigt att du undviker att smitta andra med covid-19 och undviker att själv bli smittad. Därför bör du vara särskilt försiktig.

Du bör avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

De allmänna råden för ovaccinerade gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Antal bekräftade fall

Region Kronobergs hemsida kan du läsa mer om antal bekräftade fall.

Mer information

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret har öppet dygnet runt. All information som lämnas ut där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-01-03