Coronavirus information

Coronavirus information

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet.

Information om covid-19 

Sedan 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. 18 december presenterade regeringen ytterligare åtgärder.

Regeringens nationella restriktioner

Skärpta nationella råd gäller 

  • Stanna hemma vid symptom. Har du symptom ska du stanna hemma och testa dig. Mer information finns på 1177.se
  • Begränsa nya nära kontakter. Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.
  • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel. Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
  • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19. Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan. Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
  • Hålla en god handhygien. Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021 eller tills något annat beslutas.

Skärpa allmänna råd från och med 14 december

 

Regeringens arbete med coronapandemin

Viktiga beslut i regeringens arbete med coronapandemin.

Information från Region Kronoberg

Region Kronoberg information om antal konstaterade fall i Region Kronoberg.

Nationella informationsnumret 113 13

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

1177 Vårdguiden

Den som har rest i utlandet men känner sig frisk vid hemkomst behöver inte kontakta sjukvården. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Krisinformation.se - en samlingssida med information

Krisinformation.se samlar krisinformation från svenska myndigheter.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har ett allrisk-uppdrag med viktiga funktioner kring arbetet med coronaviruset.

Mer information

Det sprids väldigt mycket information om det nya coronaviruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är den organisationen källan till kunskap om coronaviruset. På deras frågor- och svarssida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden. Det korrekta namnet på viruset är SARS-coronavirus-2 och det officiella namnet på sjukdomen är covid-19.

 

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-04-20