Information med anledning av covid-19

Information med anledning av covid-19

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet.

Nationella allmänna råd

Till och med den 30 september 2021 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har ett personligt ansvar och skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Antal bekräftade fall

Region Kronobergs hemsida kan du läsa mer om antal bekräftade fall.
Under fördjupad information finns uppgifter rörande antal bekräftade fall per kommun.

Minska smittspridningen genom dessa råd

Trots att vaccination pågår för fullt så tänk på att fortsätta följa
Folkhälsomyndighetens grundläggande råd:

  • Stanna hemma om du är sjuk:
  • Tvätta händerna ofta och använd gärna handsprit. Se film från 1177 Vårdguiden.
  • Undvik trängsel.
  • Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
  • Rör dig inte i ansiktet.
  • Försök handla i butiker och affärer ensam.
  • Vaccinera dig när du får möjlighet.

Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en
ska kunna följa de allmänna råden.

  • Det kan innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Tillfällig pandemilag

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig pandemilag som började gälla den 10 januari. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att se till att lagen efterföljs.

Mer information om den tillfälliga pandemilagen via Länsstyrelsen Kronoberg.

Mer information

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret har öppet dygnet runt. All information som lämnas ut där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

 Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-07-27