Corona: Detta gäller just nu

Corona: Detta gäller just nu

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet.

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns. Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Vi får många frågor kring smittfriförklaring, hur länge som man ska stanna hemma när man har covid-19 och symtom på covid-19 eller när någon i ens familj har covid-19 eller symtom på covid-19. Nedan informerar vi om vad som gäller allmänheten och vad som gäller vård- och omsorgspersonal då dessa målgrupper skiljer sig åt. För vård- och omsorgspersonal skiljer det sig även beroende på hur många vaccindoser man har tagit.

Allmänheten

Stanna hemma när du har symptom - info om PCR-test

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre PCR-provtagning för allmänheten vid symptom förenliga med covid-19. Från och med den 9 februari 2022 kan allmänheten därför inte längre testa sig för covid-19 via sin vårdcentral.

Provtagningen av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg fortsätter som tidigare.

Smittfrihet

Kategori med fall av covid-19 Låg smittsamhet efter Förutsättning
Personer i samhället/allmänheten med bekräftad infektion, med eller utan symtom oavsett vaccinationsstatus. 5 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Feberfri minst två dygn och upplever en allmän förbättring.

Vård- och omsorgspersonal och omsorgstagare

Personal som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen måste stanna hemma och ska PCR-testa sig vid symtom.

Tingsryds kommun genomför även antigentester före ett arbetspass början i följande fall:

 • Symtomfri personal som delar boende med en person som har förkylningssymtom och som inte kan testa sig med PCR.
 • Symtomfri personal som delar boende med en person som har testat positivt med självtest (antigentest).
 • Symtomfri personal som är vaccinerad med tre doser covid-19-vaccin och som delar boende med en person med bekräftad covid-19. Uppfylls inte detta krav ska man stanna hemma i karantän.

Inom LSS, boendestödet, psykiatrin och en del assistansärenden gäller följande för både
omsorgstagare och personal:

 • Personal bär munskydd under arbetspasset som extra förebyggande åtgärd (source control).
 • Avstånd ska hållas till omsorgstagare och mellan personal.
 • Ingen provtagning av omsorgstagare eller personal.
 • Ingen karantän.
 • Begreppen nära kontakt och hushållsnära kontakt försvinner.
 • Vid förkylning t.ex halsont, snuva, hosta och feber ska du stanna hemma i bostaden och
  undvik kontakt med andra.
 • Personal ska använda andningsskydd, visir och kortärmat förkläde vid omvårdnadsnära
  arbete.
 •  Du ska stanna hemma i minst 5 dagar med klar förbättring och vara feberfri i 2 dygn.

Smittfrihet

Kategori med fall av covid-19 Låg smittsamhet efter Förutsättning
Personal inom vård och omsorg som är vaccinerade med 3 doser eller har haft covid-19 de senaste 3 månaderna.  5 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Feberfri minst 2 dygn och upplever en allmän förbättring.
Personal inom vård och omsorg som är vaccinerade med mindre än 3 doser. 7 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Feberfri minst 2 dygn och upplever en allmän förbättring.
Omsorgstagare på särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, och miljöer med särskilt känsliga individer. Vaccinerade med 3 doser eller har haft covid-19 de senaste 3 månaderna.  7 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring. 
Omsorgstagare på särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, och miljöer med särskilt känsliga individer. Vaccinerade med mindre än 3 doser. 14 dagar eller mer sedan symtomdebut. 7 dagar efter provtagningsdag om man är PCR-positiv men symtomfri.  Minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring. 

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer

Vaccinera dig

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Vaccination mot covid-19

Stanna hemma vid symtom

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Särskilt råd till ovaccinerade

 • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Folkhälsomyndigheten – Gällande åtgärder mot covid-19

Antal bekräftade fall

Region Kronobergs hemsida kan du läsa mer om antal bekräftade fall.

Mer information

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret har öppet dygnet runt. All information som lämnas ut där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-05-13