Corona: Detta gäller just nu

Corona: Detta gäller just nu

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19, samt följer rekommendationer från nationella myndigheter och vi samverkar med andra aktörer i länet.

Vi ser en ökad smittspridning i landet och i Kronoberg. Därför är åter munskydd vid omvårdnadsnära arbete infört inom äldreomsorgen och för äldre och sköra inom LSS i vår kommun.

Besökare till våra verksamheter får inte uppvisa några nytillkomna symtom vid besökstillfället för att minska risken för smittspridning.

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns. Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Vi får många frågor kring smittfriförklaring, hur länge som man ska stanna hemma när man har covid-19 och symtom på covid-19 eller när någon i ens familj har covid-19 eller symtom på covid-19. Nedan informerar vi om vad som gäller allmänheten och vad som gäller vård- och omsorgspersonal då dessa målgrupper skiljer sig åt. För vård- och omsorgspersonal skiljer det sig även beroende på hur många vaccindoser man har tagit.

Allmänheten

Stanna hemma när du har symptom - info om PCR-test

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre PCR-provtagning för allmänheten vid symptom förenliga med covid-19. Från och med den 9 februari 2022 kan allmänheten därför inte längre testa sig för covid-19 via sin vårdcentral.

Provtagningen av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg fortsätter som tidigare.

Smittfrihet

Kategori med fall av covid-19 Låg smittsamhet efter Förutsättning
Personer i samhället/allmänheten med bekräftad infektion, med eller utan symtom oavsett vaccinationsstatus. 5 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Feberfri minst två dygn och upplever en allmän förbättring.

Vård- och omsorgspersonal och omsorgstagare

Personal som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen måste stanna hemma och ska PCR-testa sig vid symtom.

Smittfrihet

Kategori med fall av covid-19 Låg smittsamhet efter Förutsättning
Personal inom vård och omsorg som är vaccinerade med 3 doser eller har haft covid-19 de senaste 3 månaderna.  5 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Feberfri minst 2 dygn och upplever en allmän förbättring.
Personal inom vård och omsorg som är vaccinerade med mindre än 3 doser. 7 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Feberfri minst 2 dygn och upplever en allmän förbättring.
Omsorgstagare på särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, och miljöer med särskilt känsliga individer. Vaccinerade med 3 doser eller har haft covid-19 de senaste 3 månaderna.  7 dagar eller mer sedan symtomdebut, eller provtagning vid symtomfrihet.  Minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring. 
Omsorgstagare på särskilda boenden för äldre samt korttidsvård, och miljöer med särskilt känsliga individer. Vaccinerade med mindre än 3 doser. 14 dagar eller mer sedan symtomdebut. 7 dagar efter provtagningsdag om man är PCR-positiv men symtomfri.  Minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring. 

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer

Vaccinera dig

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Vaccination mot covid-19

Stanna hemma vid symtom

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Särskilt råd till ovaccinerade

  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Folkhälsomyndigheten – Gällande åtgärder mot covid-19

Vaccinationsstatistik

Region Kronoberg har upphört med veckovis rapportering av vaccinationsstatistik.

Folkhälsomyndighetens statistik för vaccination mot covid-19

Bekräftade fall av covid-19

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Mer information

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret har öppet dygnet runt. All information som lämnas ut där är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-09-12