Krisberedskap

Krisberedskap

De senaste åren har det blivit mer och mer uppmärksammat hur sårbart vårt samhälle är. Händelser i form av olyckor och naturkatastrofer har bland annat gjort att viktiga samhällsfunktioner som elförsörjning, kommunikationer mm satts ur spel. Följdverkningarna leder ofta i större eller mindre grad till svåra påfrestningar för många människor. Inte så sällan leder det också till mänskliga tragedier.

En krishändelse i form av en naturkatastrof går knappast att förhindra. Olyckshändelser och terror- eller vansinnesdåd är sådant som sker trots att säkerhetsåtgärder vidtagits. Man kan däremot lindra effekterna av sådana händelser genom att vara förberedd. På följande webbsidor kan du läsa om hur Tingsryds kommun arbetar med krisberedskap för att kunna hantera effekterna av en krishändelse. Under Hemberedskap finns information och tips om hur du själv kan förbereda dig för en krissituation.

Om en krishändelse inträffar kommer Tingsryds kommun att lägga ut information om händelsen på kommunens hemsida - startsidan. Här kan du få information om det aktuella krisläget och få råd om hur du bäst hanterar den uppkomna situationen.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08