113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

Du vet väl att du kan ringa till 113 13 när du vill ha information om allvarliga olyckor, som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott?

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Viktiga telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i.

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Nummer När ska jag ringa?
112 Nödnummer vid fara för liv och egendom samt miljö
114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
1177 Sjukvårdsupplysning
113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser