Frivilliga insatser

Frivilliga insatser

Det finns flera frivilligorganisationer i landet som är beredda att göra insatser för samhället i en krissituation. Några exempel är Sveriges civilförsvarsförbund (SCF), Svenska lottakåren, Svenska Röda Korset, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund (FMCK), Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK), m.fl.

De som vill förbereda sig på att göra en frivillig insats i en krissituation organiseras oftast i Frivilliga Resursgrupper (FRG). I Tingsryds kommun är det Tingsryds civilförsvarsförening som håller i organisation och utbildning av FRG. Kommunen skriver avtal med var och en som gått med i FRG.

Om du som kommunmedborgare vill göra en frivillig insats i en krissituation och gå med i FRG är du välkommen att kontakta Tingsryd civilförsvarsförening för mer information. Länk finns under externa länkar.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08