Kemikalieolycka vid bergtäkt

Vid kemikalieolycka bergstäkt

I Urshult finns två bergtäkter där en mindre kemikalieolycka kan inträffa. Skanska har därför sammanställt information till allmänheten.

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget.Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Informationen får du via Sveriges Radio, TV och SVT-text sidan 599.

Mer information HÄR.

Mer information kemikalieolyckor och om Seveso HÄR.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08