POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. POSOM-gruppen är en kommunbaserad grupp av människor som finns till för att ta hand om och stötta direkt eller indirekt drabbade människor vid större olyckor och katastrofer. Syftet är att förhindra psykisk ohälsa.

POSOM-gruppen kallas in vid akuta händelser i eller utanför Tingsryds kommun då personer från kommunen är inblandade och behöver psykosocial hjälp, och då normal organisation bedöms som otillräcklig. Det behöver inte vara en extraordinär händelse för att POSOM-gruppen ska kunna kallas in.

I POSOM:s samordningsgrupp ingår representanter från kommunens förvaltningar, räddningstjänsten, landstinget, kyrkan och polisen. För det direkta krisarbetet med de drabbade människorna finns det lokala stödgrupper ute i de olika kommundelarna. Socialchefen är den som sammankallar och leder POSOM-gruppens arbete. Gruppen kan också sammankallas av räddningschefen och av krisledningsstaben.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08