Krisinformation

Krisinformation

Vid en extraordinär händelse kommer vi att publicera aktuell information på vår hemsida, samt vem du kan kontakta.

Du kan också ringa KrisSam-numret: 0771-86 86 86. KrisSam-numret ska användas för att få information om en pågående krishändelse. Radio Kronoberg meddelar när numret kan användas och du kommer också att få reda på det via kommunens hemsida.

Radio P 4 (Radio Kronoberg) sänder också ut Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). När något har inträffat ska du i första hand lyssna på Radio P4.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-01-07