KrisSam

KrisSam

KrisSam är ett informationssystem vars syfte är att ge snabb, samordnad och korrekt information i samband med extraordinära händelser eller i situationer när många människor söker information samtidigt. Genom att samordna informationsresurserna skapar man bättre förutsättningar för allmänheten att ta del av den information de behöver.

I KrisSam ingår flera olika myndigheter och organisationer. Här ingår exempelvis Kronobergs läns kommuner, räddningstjänst, polis, landstinget och länsstyrelsen.

KrisSam-numret aktiveras och används vid extraordinära händelser och liknande situationer så att allmänheten kan ringa och få aktuell information om händelsen. När numret kan användas meddelas via Radio Kronoberg och kommunens egen hemsida.

När KrisSam är igång skall du inte ringa till kommunens växel för att få information om den pågående krisen utan i stället använda KrisSam-numret: 0771-86 86 86.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-01-07