VMA - Nytt kompletterande system

VMA - Nytt kompletterande system

SOS Alarm fick under 2013 i uppdrag av staten att upprätta ett kompletterande system för VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

Varningsmeddelande till fast telefoni
Det nya systemet är uppdelat i två faser. I den första fasen kommer ett varningsmeddelande att skickas ut till fast telefoni. Detta system är i drift från och med den 1 september 2014.

Numret som kommer att visas på nummerpresentatören när du har ett inkommande varningsmeddelande är 010-474 55 00.

Varningsmeddelande via SMS
I den andra fasen kommer ett varningsmeddelande att skickas ut via SMS till mobiltelefoner. Denna tjänst kommer att lanseras under hösten/vintern 2014/2015.

Fakta och bakgrund
Kompletteringen av VMA syftar till att öka tryggheten i samhället, då det nu går att nå fler vid ett VMA.
Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-01-07