Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Vid allvarliga händelser, där allmänheten kan utsättas för fara eller där det finns behov av att snabbt få ut information, finns det ett särskilt varningssystem:
Viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Det finns två typer av VMA:

  • Varningsmeddelande. Sänds genast i radio och TV vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • Informationsmeddelande. Används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Sänds vid lämpligt tillfälle i radio och TV.

Varje meddelande brukar avslutas med att mer information kommer i Sveriges Radios lokalkanal i berört geografiskt område. Säkrast för de som bor och vistas i Tingsryds kommun är alltså att lyssna på Radio Kronoberg, P 4-kanalen. I de flesta städer och en del andra tätorter finns det utomhuslarm med en varningssignal via tyfoner som ljuder innan ett varningsmeddelande skall sändas. Signalen för VMA är en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad som repeteras i minst 2 minuter. Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång ton.

OBS! I Tingsryds kommun finns inga tyfoner för utomhuslarm.
Om du befinner dig på någon plats där det finns tyfoner och du hör varningssignalen betyder detta att du ska göra följande:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar och fönster.
  • Slå av ventilationen.
  • Lyssna på Radio P 4 för vidare information.

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Viktigt meddelandesignalen följd av signalen ”Faran över” provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-01-07