Skydd och säkerhet

Skydd och säkerhet

Dagligen sker det större eller mindre olyckor i hemmet, i trafiken, i arbetet eller i samband med fritidsaktiviteter. Kommunen har enligt "Lag om skydd mot olyckor" ett ansvar att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

I Tingsryds kommun är det Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) som svarar för räddningstjänst. Kom ihåg att även du som enskild fastighetsägare eller verksamhetsutövare har ett ansvar för att förebygga olyckor.

Under rubriken "Skydd och säkerhet" kan du här hitta underliggande sidor med information som kan vara bra att känna till både i förebyggande syfte och om olyckan skulle vara framme. Ytterligare information om skydd och säkerhet i Tingsryds kommun hittar du på
Räddningstjänsten Östra Kronobergs hemsida.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08