Första hjälpen

Första hjälpen

De första 5 minuterna efter en olycka är viktiga och kunskaper i första hjälpen kan rädda liv. När du kommer fram till en skadad/sjuk person kontrollera medvetandegraden. Tala med dem och om de inte svarar ruska försiktigt på dem. Om de inte reagerar gå vidare enligt LABC-metoden.

L.A.B.C. = Livsfarligt läge – Andning – Blödning - Chock

Utför åtgärderna i följande turordning:

  • Livsfarligt läge – för bort personen.
  • Andas ej – ge konstgjord andning.
  • Blödning – stoppas genom tryck.
  • Chock – kan vara farligt. Lägg benen högt.

1. Livsfarligt läge

Livsfarligt läge innebär att du för bort personen från allvarliga faror som t.ex. brand, vatten, järnvägsspår m.m. Flytta aldrig en person i onödan, det kan förvärra skadan. Som livsfarligt läge räknas även stora pulsåderblödningar då det snabbt tömmer personen på blod.

2. Andning

Andningen kontrollerar du genom att hålla örat en bit ifrån personens mun och lyssnar efter andningsljud. Titta samtidigt om bröstkorgen höjs och sänks. Om personen andas gäller det att säkerställa fri luftväg. Om personen inte andas, skapa fri luftväg och kontrollera sedan om andningen startar. Om personen inte börjar andas, påbörja mun-mot-mun-andning.

3. Blödning

Efter att ha säkerställt fri luftväg och andningen gäller det att snabbt stoppa större blödningar (pulsåderblödning räknas som ”livsfarligt läge”). Begränsa blödningen genom att hålla den skadade kroppsdelen högt och trycka på såret med handen. Lägg sedan ett tryckförband runt såret. Om det blöder igenom förbandet, lägg ett nytt förband utanpå det gamla. Lägg aldrig tryckförband runt bröstkorgen eller halsen utan tryck då förbandet lätt mot såret.

4. Chock

Chock eller cirkulationssvikt innebär att mängden blod i kroppen är för liten för att syresätta kroppen. Chock är livshotande och skall inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock. Tidiga tecken på cirkulationssvikt är snabb puls, gråblek kallsvettig hud, oro och ångest. En person med cirkulationssvikt placeras gärna i sidoläge samt med benen i högläge. Då underlättas blodcirkulationen till de viktigaste organen. Ge aldrig den skadade något att dricka eller äta eftersom det kan försämra tillståndet.

Hjärtstartare

I Tingsryds kommun finns hjärtstartare på flera platser. Mer information via denna länk.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08