Om olyckan är framme

Om olyckan är framme

Vid en nödsituation skall du alltid ringa larmnumret 112 till SOS Alarm. När du ringer 112 ska du vara beredd på att svara på ett antal frågor. Under tiden du svarar larmas personal från räddningstjänsten, ambulanssjukvården och polisen. Berätta så sakligt som möjligt:

  • Vad som skett
  • Var hjälpen behövs
  • Vem du är
  • Var du ringer ifrån

Om det brinner gäller grundregeln: Varna – Rädda – Larma – Släck.

VARNA – Varna omgivningen om att brand inträffat. Skrik och försök ta hjälp av andra. Ge order. Fördela uppgifter.

RÄDDA – Rädda först dem som är i direkt livsfara, men ta inte för stora risker. Utrym lokalen och samlas utanför byggnaden.

LARMA – Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

SLÄCK – Släck branden om det är möjligt, men ta inte för stora risker så att du skadar dig själv. Kan du inte släcka eller om du saknar utrustning stänger du dörren till det utrymme där det brinner så att rök och eld inte sprider sig. Möt räddningstjänsten och visa vägen.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08