Stödtelefon mot extremism

Stödtelefon mot extremism

På uppdrag av regeringen har Rädda barnen en nationell stödtelefon, kallad orostelefonen, mot våldsbejakande extremism. Orostelefonen nås på telefonnummer 020-100 200 och bemannas vardagar klockan 9–16. Övrig tid finns en telefonsvarare. Alla samtal kan genomföras anonymt och syns heller inte på telefonräkningen.

På uppdrag av regeringen
Rädda barnen tagit över ansvaret från Röda korset för orostelefonen mot radikalisering. Organisationen har lång erfarenhet av stödtelefoner och har snabbt kunnat dra igång en pilotverksamhet. Den nationella stödtelefonen fungerar som en kopplingscentral där de samtal som inkommer slussas vidare till berörda aktörer på lokal nivå.

Vad är våldsbejakande extremism?
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Om du vill veta mer eller behöver prata med någon som kan slussa vidare och ge råd:

Ring orostelefonen:
Tel. 020-100 200

Samtalet kostar inget och syns inte på telefonräkningen

Du som ringer får vara anonym

De som svarar är utbildade i samtalsstöd. De svarar på svenska men kan också erbjuda dig att prata på engelska, danska, arabiska, azerbjdzanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja.

Öppettider: Måndag – fredag 9.00-16.00, lunchstängt mellan 12.00-13.00.  Det är kvällsöppet måndag, onsdag och fredag mellan 18.00-22.00.

Följande helgdagar har man avvikande telefontider:

26/3 är telefonen stängd.

29/3 är telefonen öppen 9-12.

30/3 är telefonen stängd.

2/4 är telefonen stängd.

19/4 är telefonen stängd.

30/4 är telefonen öppen 9-12.

1/5 är telefonen stängd.

Det finns också en oroschatt som är öppen måndag, onsdag och fredag mellan 18.00-22.00.

Läs mer på

Du kan också ringa Medborgarkontoret på telefonnummer 0477-441 00 och be att få prata med säkerhetssamordnaren.

Sidansvarig: Säkerhetssamordnare
Senast uppdaterad: 2018-03-08