Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer

Alarmering/Nödsituation. Ambulans brandkår polis och sjöräddning  112
Informationsnummer vid olyckor och kriser  113 13
Jourhavande medmänniska/Röda korset  0771-90 08 00
Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris  020-22 00 60
Polisen  114 14
Räddningstjänst
Brandriskprogros  0470-186 80
Expedition  0478-443 00
Kommunen
Kommunens växel  0477-441 00
Vatten och avlopp dagtid  0477-442 51
Jourtelefon gatu- vatten- och avloppsärenden: vid akuta ärenden efter kl 16.00  0470-472 69
Vinterberedskap efter kl 16.00 mellan 1/11-31/3  0730-20 06 69
Gator och vägar  0477-442 51
Kvinnofrid
Kvinnojouren Blenda  0470 - 488 08
Kvinnofridslinjen  020 - 50 50 50
Bostäder
Tingsrydsbostäder jourtelefon  0470-174 01
Fjärrvärme
Tingsryds Energi AB  0477-442 14
Fjärrvärme i Ryd mån-fre kl. 08.00-16.30  020- 47 47 27
Övrig tid  040- 25 67 00
Sjukvård
Läkare icke brådskande fall  0477-79 48 50
Jourläkarcentralen Växjö  0470-58 78 00
Växjö Centrallasarett växel (öppet dygnet runt)  0470-58 80 00
Psykakuten  0470-58 61 00
Apotekets läkemedelsupplysning  0771-450 450
Giftinformation  08-33 12 31
Sjukvårdsrådgivning  1177
Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare  020-33 00 00
KrisSam  0771-86 86 86