Kvalitetsarbete och utveckling

Kvalitetsarbete och utveckling

Det är viktigt att de skattepengar som kommunen förvaltar används på rätt sätt och till rätt saker. Här kan du läsa om vårt övergripande kvalitetsarbete.

Kommunen låter även utomstående experter ta fram kvalitetsmått och göra jämförelser med andra kommuner. Kvalitetsmätningarna är till hjälp när kommunens politiker och tjänstemän ska besluta om förbättringar i verksamheten.

För att kontrollera att verksamheterna håller den kvalitet som krävs gör kommunen regelbundet kvalitets- och resultatundersökningar på skolor och förskolor, i omsorgen, renhållningen och så vidare.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08