Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Tingsryds kommun deltar i projektet Kommunens valitet i korthet, KKiK. Syftet är invånarna ska kunna göra jämförelser och få kunskap om kommunernas kvalitet och effektivitet. Projektet drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.

KKiK innehåller ett trettiotal nyckeltal som är indelade i följande områden:
• Barn och unga
• Stöd och omsorg
• Samhälle och miljö

I KKiK-sammanställningen finns även skolresultat, brukarbedömningar avseende äldreomsorgen, kostnadsuppgifter och mycket mer.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08