Kommunkompassen

Kommunkompassen

Kommunkompassen, som genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, utvärderar sättet att leda verksamheten och hur samspelet ser ut i organisationen och ger information om både styrkor och förbättringsområden.

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Tingsryds kommun genomförde Kommunkompassen 2019 och resultatet av utvärderingen har sammanställts i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar.

Följ länken HÄR eller öppna den publicerade pdf:n nedan.