Medborgarundersökning SCB

Medborgarundersökning SCB

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Här redovisas de två senaste undersökningarna från 2015 och 2018. Nästa planeras bli genomförd 2020.

 

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-01-09