Medborgarundersökning SCB

Medborgarundersökning SCB

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Här redovisas de tre senaste undersökningarna från 2015, 2018 och 2020.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08