Administrativt arbete

Administrativt arbete

Tingsryds kommun erbjuder flera intressanta arbetsområden till dig som vill feriearbeta hos oss. Nedan och i menyn kan du läsa mer om respektive område samt hur tidigare feriearbetare har upplevt arbetet. Som feriearbetare med administration får du hjälpa till med olika former av administrativt arbete, det kan vara att posta brev, organisera dokument med mera.

Johanna Karlsson feriearbetade i kommunhuset 2016.  Sommaren efter fick hon sommarjobb i medborgarkontoret och idag har hon fast tjänst och trivs bra på sin arbetsplats.

- När man söker feriejobb vet man inte vart man hamnar. Jag hade aldrig trott eller ens vetat att jag kunde få jobb här på kommunens kontor. Man får prova på något som man förmodligen inte gjort innan, säger Johanna Karlsson.

 

Varför sökte du feriearbete?

 - För att jag ville prova på ett helt nytt arbete. Jag hade tidigare sommarjobbat inom restaurang och kände att jag ville prova på något annat efter den sommaren.

Det var även till hjälp då jag inte var tillräckligt gammal för att få andra jobb som exempelvis kassörska. Feriearbetet var ju en slags garanti att få jobb trots att man inte var 18 år.

Vad tyckte du om att feriearbeta?

- Man fick ju inte välja arbetsplats själv men jag blev glad över att jag fick chansen att arbeta på kommunkontoret. Jag hade sedan innan föreställt mig själv i en administrativ arbetsroll, så jag trivdes bra med det.

 

Vad fick du göra och vad lärde du dig?

- Jag fick stötta personal där det behövdes. Jag fick till exempel vika ihop brev som skulle ut till invånare i kommunen och skriva adresser till respektive brev, rensade och strukturerade i pärmar, jag fick också hjälpa turistsamordnaren i kommunen med evenemangssidan på visittingsryd.se. och fick även sitta med på möten för att se och lära.

Varför tycker du att man som ungdom ska passa på att feriearbeta?

- Att feriearbeta gör ju även så att man får kontakter ute i arbetslivet vilket är bra längre fram. Har man inget jobb så ska man söka feriejobb. Mitt feriejobb ledde till sommarjobb året efter, detta sommarjobb ledde mig även till ett vikariat och vikariatet övergick sedan till en tillsvidareanställning. Hade jag inte fått mitt feriejobb så hade jag kanske inte suttit på den kompetens och det roliga jobbet som jag trivs så bra med idag.

Vad har du för uppgifter idag och hur trivs du?


- Idag har jag väldigt blandade arbetsuppgifter vilket jag trivs jättebra med. En del är att bemöta invånare via telefon, mail och personligen vid besök. I och med att vi sitter så centralt och är ”spindlarna i nätet” får vi mycket olika arbetsuppgifter dagligen. Det kan till exempel vara att skapa inloggningar till gästnätverk, boka tjänstebilar och sammanträdesrum, beställa sammanträdesfika, namnbrickor, visitkort och göra ID/passerkort. Jag utformar schemaläggningen för personalen som arbetar i medborgarkontoret, arbetar även med hemsida och Facebook, konterar fakturor och internfakturerar, administrerar i växelprogrammet. Jag arbetar också till stor del med kultur och fritid. Där får jag till exempel ha mycket kontakt med föreningarna, jobba med föreningsstöd i olika former, utforma lovprogram samt administrera bokningar och passersystemen i idrottshallarna, säger Johanna Karlsson.

Sidansvarig: Personalavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-01-09