Mål och resultat

Mål och resultat

Tingsryds kommun styrs utifrån vision, mål och strategier som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom sitt uppdrag, utifrån sin ekonomiska tilldelning och de politiska mål som kommunfullmäktige fastställer för verksamheten.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14