Kommunens kvalitet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Bästa medborgare!
Varje dag bidrar du genom kommunalskatten till den service som Tingsryds kommun erbjuder oss alla som bor här. Vi som har fått invånarnas förtroende att styra och leda kommunen tror att du är intresserad att veta vad vi åstadkommer för dina skattekronor.

Vi mäter resultaten
Under 2007-2010 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med andra kommuner, däribland Tingsryd, tagit fram ett 40-tal frågor som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna och ger en möjlighet till jämförelser. Under 2010 var det 129 kommuner som deltog i nätverkssamarbetet.

Vi politiker som leder kommunen vill göra bra ifrån oss och vi vågar också ifrågasätta det vi gör. Vad är vi bra på och vad behöver vi förbättra? Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används, vad man får för pengarna och vad som kan förbättras. Vi utmanar oss själva genom att jämföra Tingsryds resultat med andra kommuner och även jämföra våra egna resultat mellan åren.

Våra grannkommuner i Kronobergs län som deltar i projektet jämför sina resultat med varandra - se länkar nedan.

Tingsryds resultat för 2010 är sammanställda inom fem områden:

Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsbyggare

Länkar och dokument
SKL:s hemsida med information om projektet 2010 inkl Resultatrapporten och Verktygslådan

Näringslivsundersökning - ranking 2010 i företagsklimat, plats 141 av 290

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14