Din delaktighet och kommunens information

Tingsryds kvalitet i korthet 2011

Din delaktighet och kommunens information
I tabellen nedan ser du kommunens resultat för 2010. Grön färg betyder att Tingsryds kommuns resultat ligger nära eller bättre än genomsnittet i nätverket av 165 kommuner. Röd färg indikerar att kommunens resultat är lägre än genomsnittet bland nätverkskommunerna och behöver föbättras. Resultaten från tidigare mätning anges inom parantes. På föregående sidan finns en länk till verktygslådan där du kan läsa om hur de olika mätningarna har gått till.

Mått Indikator Resultat Tingsryd 2011 Genomsnitt nätverket 2011
Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet (jämf 2006) % 79.3 (77.3) 81.5 (79.7)
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel svar 200 frågor 83 (76) 75 (69)
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? % av max 60 poäng 53 (53) 47 (44)
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Index SCB 1-100 poäng 44 (44) 41 (42)
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14