Din kommun som samhällsbyggare

Tingsryds kvalitet i korthet 2011

Din kommun som samhällsbyggare
I tabellen nedan ser du kommunens resultat för år 2011. Grön färg betyder att Tingsryds kommuns resultat ligger nära eller bättre än genomsnittet i nätverket av 165 kommuner, i vissa fall anges genomsnitt i riket. Röd färg indikerar att kommunens resultat är lägre än genomsnittet och behöver föbättras. Resultaten från tidigare mätning anges inom parantes. På föregående sidan finns en länk till verktygslådan där du kan läsa om hur de olika mätningarna har gått till.

Mått Indikator Resultat Tingsryd 2010 Genomsnitt nätverket 2010
Hur många fler/färre innevånare har kommunen fått under de fem sista åren? % -3.9 (4.3) 0.7 (0.9) rikssnitt
Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? % 80.1 (79.1) 77.4 (76.2) rikssnitt
Hur stor är utpendling i kommunen? (andel utpendlare av förvärvsarbetare) % 27 (25) 36 (35)
Hur många nya företag har registrerats per 1000 innevånare i kommunen? antal av/1000 3.3 (3.3) 6.4 (5.5)
Hur har antalet arbetstillfällen förändrats i kommunen under 2010? förändring +/- antal per 1000 invånare 6 (-25) 9 (-24)
Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? % 3.8 (4) 4.4 (4)
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Ranking Sveriges 290 kommuner) Placering 1-290 näringslivsklimat (141) 133 145
Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens innevånare? (utbetalda dagar sjukpenning från F-kassan) dagar/år 7 6.2
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (andel återvunnet material) % 49 (49) 39 (37)
Hur stor andel miljöbilar har kommunorganisationen? % av total antal bilar 65 (57) 43 (38)
Hur stor är andelen miljöbilar av totala antal bilar i hela den geografiska kommunen? % 4.6 (3.5) 3.7 (2.1)
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? % 19 (13) 12 (8)
Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (regionsindex SCB) betygsindex 1-100 poäng 59 (61) 61 (64)
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14