Din kommuns effektivitet

Tingsryds kvalitet i korthet 2011

Din kommuns effektivitet
I tabellen nedan ser du kommunens resultat för år 2011. Grön färg betyder att Tingsryds kommuns resultat ligger nära eller bättre än genomsnittet i nätverket av 165 kommuner eller riksgenomsnittet. Röd färg indikerar att kommunens resultat är lägre än genomsnittet bland nätverkskommunerna och behöver föbättras. Resultaten från tidigare mätning anges inom parantes. På föregående sidan finns en länk till verktygslådan där du kan läsa om hur
de olika mätningarna har gått till.

Mått Indikator Resultat Tingsryd 2011 Genomsnitt Nätverket 2011
Vad kostnaren plats i förskolan? tusen kr/barn 113 (109) 115 (112)
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven (svenska och matte) % som klarat kravnivå 73.7 72.4
Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor? (andel elever i årskurs 9 med minst godkända i svenska matematik engelska) % 90.8 (80.6) 88.1 (88.3)
Andel utan betyg i ett eller flera ämnen åk 9 % 29.3 23.3
Vilken är kostnaden (exkl lokaler) per betygspoäng i grungskolan? kronor/betygspoäng 392 (364) 341 (334)
Hur stor är andel elever som fullföljer gy-utbildning inom 4 år (inkl IV)? % 79 (81) 77 (77)
Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet % 77 (72) 61 (64)
Vilken servicenivå har kommunens äldreboende? (andel % av maxpoäng) % 68 (72) 75 (75)
Vad kostar en plats i kommunens äldreboende? tusen kr/år 529 (522) 549 (536) rikssnitt
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (index 1-100) index av 100 möjliga 80 (76) 70 (71)
Vilken omsorgs- och servicenivå har kommunens hemtjänst? (andel av maxpoäng) % 70 (76) 68 (76)
Vad är kostnader per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? tusen kr/år 87 (89) 130 (122) rikssnitt
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (index 1-100) index av 100 möjliga 80 (84) 75 (77)
Vilken serviceutbud erbjuds inom LSS grupp- och serviceboende? Andel av maxpoäng % 100 100
Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats % 67 (85) 77 (76)
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14