Din kommuns tillgänglighet

Tingsryds kvalitet i korthet 2011

Din kommuns tillgänglighet
I tabellen nedan ser du kommunens resultat för år 2011. Grön färg betyder att Tingsryds kommuns resultat ligger nära eller bättre än genomsnittet i nätverket av 165 kommuner. Röd färg indikerar att kommunens resultat är lägre än genomsnittet bland nätverkskommunerna och behöver föbättras. Resultaten från tidigare mätning anges inom parantes. På föregående sida finns en länk till verktygslådan där du kan läsa om hur de olika mätningarna har gått till.

Mått Indikator  Resultat Tingsryd 2011 Genomsnitt Nätverket 2011
Hur många medborgare får inom två dygn svar på en enkel fråga via e-post?   % 74 (79) 74 (78)
Hur stor del av medborgarna får kontakt med en handläggare via telefon för att svara på en enkel fråga?   % antal kontakt 58 (52)  48 (56)
Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen?  % gott bemötande  75 (84) 81 (83)
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?  Antal timmar/vecka 11 (11) 12 (12)
Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar? Antal timmar/vecka 25 (25) 27 (25)
Hur stor andel av den som erbjudits plats inom förskole- verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? % 100 (100) 74 (78)
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats på önskat placeringsdatum för sitt barn inom förskolan? Antal dagar 0 (0) 22 (20)
Hur lång är väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Antal dagar 16 (11) 53 (52)
Hur lång är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd? Antal dagar 12( 11) 15 (14)
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14