Trygghetsaspekter i din kommun

Tingsryds kvalitet i korthet 2011

Trygghetsaspekter i din kommun
I tabellen nedan ser du kommunens resultat 2010. Grön färg betyder att Tingsryds kommuns resultat ligger nära eller bättre än genomsnittet i nätverket av 165 kommuner.  Röd färg indikerar att kommunens resultat är lägre än genomsnittet bland nätverkskommunerna och behöver föbättras. Resultaten från tidigare mätning anges inom parantes. På föregående sidan finns en länk till verktygslådan där du kan läsa om hur de olika mätningarna har gått till.

Mått Indikator Resultat Tingsryd 2011 Genomsnitt nätverket 2011
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index SCB enkät av 100 poäng 61 (61) 60 (57)
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen under 14 dagar? Antal personer 12 (12) 13 (13)
Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? (planerade resurser) Antal barn/personal 4.4 5.5

 

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14