Kommunens kvalitet 2012

Kommunens kvalitet 2012

Bästa medborgare!
Varje dag bidrar du genom kommunalskatten till den service som Tingsryds kommun erbjuder oss alla som bor här. Vi som har fått invånarnas förtroende att styra och leda kommunen tror att du är intresserad att veta vad vi åstadkommer för dina skattekronor.

Vi mäter resultaten
Under 2007-2011 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med andra kommuner, däribland Tingsryd, tagit fram ett 40-tal frågor som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna och ger en möjlighet till jämförelser. Under 2011 var der 165 kommuner som deltog i nätverkssamarbetet.

Vi politiker som leder kommunen vill göra bra ifrån oss och vi vågar också ifrågasätta det vi gör. Vad är vi bra på och vad behöver vi förbättra? Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används, vad man får för pengarna och vad som kan förbättras. Vi utmanar  oss själva genom att jämföra Tingsryds resultat med andra kommuner och även jämföra våra egna resultat mellan åren.

Våra grannkommuner i Kronobers län som deltar i projektet jämför sina resultat med varandra - se resultat 2012 i fil nedan.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14