Organisation

Kommunens organisation

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Varje nämnd har en förvaltning som leder och samordnar verksamheten i enlighet med fattade politiska beslut.

Du kan klicka på bilden nedan för att få den uppförstorad.

Skissen visar hur kommunen är organiserad på tjänstemannasidan.

Förutom kommunchefen, som också är chef för kommunledningsförvaltningen, finns följande tre förvaltningschefer: vård- och omsorgsförvaltningens chef, bildningsförvaltningens chef och miljö- och byggnadsförvaltningens chef.

Förvaltningarna, enheterna och deras verksamhet skiljer sig åt. De två största förvaltningarna är vård- och omsorg och bildningsförvaltningen. Av kommunens 1 200 anställda arbetar de flesta inom vård- och omsorg samt inom bildningsförvaltningen.

Den politiska organisationen i Tingsryds kommun är uppbyggd på följande sätt:

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret, 0477-441 00.