Organisation

Kommunens organisation

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Varje nämnd har en förvaltning som leder och samordnar verksamheten i enlighet med fattade politiska beslut.