Kommunens organisation

Kommunens organisation

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Tjänstemannaorganisationen i Tingsryd.

Varje nämnd har en förvaltning som leder och samordnar verksamheten i enlighet med fattade politiska beslut.

Skissen visar hur kommunen är organiserad på tjänstemannasidan och vilka verksamhetsområden som avdelningarna har. Längre ner på sidan finns en pdf som kan förstoras.

Förutom kommunchefen, som också är chef för kommunledningsförvaltningen, finns följande tre förvaltningschefer: vård- och omsorgsförvaltningens chef, bildningsförvaltningens chef och miljö- och byggnadsförvaltningens chef.

De två största förvaltningarna är vård- och omsorg och bildningsförvaltningen. Av kommunens 1 200 anställda arbetar de flesta inom vård- och omsorg och inom bildningsförvaltningen.

Hur den politiska organisationen i Tingsryds kommun är uppbyggd hittar du HÄR.

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret, 0477-441 00.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-11-28