Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen - BF

Bildningsförvaltningen verkställer Bildningsnämndens beslut. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten i de olika rektorsområdena.

Bildningsnämnden - BN

Bildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08