Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen - BF
Bildningsförvaltningen verkställer Bildningsnämndens beslut. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten i de olika rektorsområdena.

Bildningsnämnden - BN
Bildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2018-02-08