Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen - BF

Bildningsförvaltningen verkställer Bildningsnämndens beslut. Förvaltningen leder och samordnar verksamheten i de olika rektorsområdena.

Bildningsnämnden - BN

Bildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen.
Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08