Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har det kommunövergripande ansvaret för att leda och samordna arbetet i de olika verksamheterna. Förvaltningen svarar även för service gentemot övriga förvaltningar och gentemot den politiska organisationen.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteman och ansvarar för att planera, leda och samordna kommunens verksamhet.

Tingsryds kommuns värdegrund utgör en ledstjärna i vårt dagliga arbete och
kan sammanfattas i följande värdeord:

  • Respekt
  • Öppenhet
  • Ansvar
  • Trygghet
  • Engagemang

Kommunledningsförvaltningen består av följande avdelningar:

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08