Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar arbetet i de olika verksamheterna. Förvaltningen svarar även för service gentemot övriga förvaltningar.