Avdelningen för arbete och lärande

Avdelningen för arbete och lärande

Avdelningen för arbete och lärande innefattar individ- och familjeomsorg, integration och vuxenutbildning

Sidansvarig: Avdelningschef arbete och lärande
Senast uppdaterad: 2017-12-21