Avdelningen för arbete och lärande

Avdelningen för arbete och lärande

Avdelningen för arbete och lärande innefattar individ- och familjeomsorg, integration och vuxenutbildning.

Avdelningen arbete och lärande arbetar för att få så många som möjligt av våra kommuninvånare i arbete eller sysselsättning. Genom samarbete inom avdelningen och med andra aktörer, internt och externt vill vi möjliggöra för varje invånare i Tingsryds kommun att närma sig självförsörjning.

Att utbilda sig som vuxen kan vara ett sätt att komma närmare arbete. Enheten vuxenutbildning ingår i avdelningen och innehåller bland annat Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, Särvux och yrkesutbildningar.

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorg, ska vara det yttersta skyddsnätet för människor och där jobbas det med allt från ekonomiskt bistånd och personer som har olika missbruksproblem till behandlingsinsatser för barn och unga.

Integrationsarbete är en viktig del av avdelningens uppdrag och vi arbetar bland annat med att hjälpa flyktingar och nyanlända på plats i vår kommun. Flertalet projekt som vi driver möjliggör stöd till nya kommuninvånare genom samhällsorientering och stöttning med de praktiska frågor som kan uppstå när man är ny i ett land.

Vi arbetar intensivt med arbetsmarknadsfrågor genom att exempelvis förmedla och skapa praktikplatser och anställningar. Arbetsmarknadsenheten är en plats som bygger broar för individer att komma vidare till trygg sysselsättning eller anställning.

Sidansvarig: Avdelningschef arbete och lärande

Senast uppdaterad: 2021-09-08