Kansliavdelningen

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen ska ge god service till förtroendevalda, förvaltningar och kommuninvånare utifrån deras behov. Denna service ska kännetecknas av tillförlitlighet, rättssäkerhet och gott bemötande samt med målsättningen:

  • nöjda medborgare
  • effektiva, enkla och säkra rutiner
  • engagerade medarbetare som trivs
  • kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs inom budgetram

I kansliavdelningen ingår följande verksamheter:

  • Ärendehantering, beredning och sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, övriga nämnder, styrelser och bolag
  • Kommunal juridik
  • Överförmyndare (verksamheten från och med 1 januari 2019 överförd till gemensam nämnd för Alvesta, Lessebo, Växjö och Tingsryds kommuner)
  • Borgerliga vigslar
  • Beredskaps- och säkerhetsarbete samt civilt försvar
  • Kommunarkiv
Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-02-26