Kansliavdelningen

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen ska ge god service till förtroendevalda, förvaltningar och kommuninvånare utifrån deras behov. Denna service ska kännetecknas av tillförlitlighet, rättssäkerhet och gott bemötande samt med målsättningen:

 • nöjda medborgare
 • effektiva, enkla och säkra rutiner
 • engagerade medarbetare som trivs
 • kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs inom budgetram

I kansliavdelningen ingår följande verksamheter:

 • Ärendehantering, beredning och sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, övriga nämnder, styrelser och bolag
 • Kommunal juridik
 • Överförmyndare (verksamheten från och med 1 januari 2019 överförd till gemensam nämnd för Alvesta, Lessebo, Växjö och Tingsryds kommuner)
 • Borgerliga vigslar
 • Beredskaps- och säkerhetsarbete samt civilt försvar
 • Kommunarkiv
 • Utveckling inom digitalisering och e-tjänster
 • Kommunikation

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-12-21