Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen arbetar i huvudsak med att bedriva exploateringsverksamhet, anskaffa, utveckla och förvalta kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg.

Avdelningen ansvarar också för att:

  • verkställa kommunens åtagande avseende gator, vägar, parker, lekplatser, grön- och skogsområden, vatten, avlopp, renhållning samt städ och kost
  • ombesörja trafiknämndens myndighetsutövande
  • på uppdrag erbjuda andra förvaltningar teknisk service, städ- och kostservice samt lokaler
  • transportsamordning och skolskjutsar
Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2019-06-11