Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen arbetar med frågor kring näringsliv, kultur, föreningsliv, samhälls- och landsbygdsutveckling. Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun där invånarna bor på många mindre orter och andelen företagare är hög.

Näringslivet i Tingsryds kommun består av små och medelstora företag som representerar en mängd olika branscher. Här finns högteknologiska företag, företag med stor export, många upplevelse- och turism-företag, företag inom jord- och skogsbruk, utbildning samt företag inom vård och omsorg. Många av företagen i Tingsryd är innovativa och utvecklingsbenägna och man samarbetar i olika nätverk kring aktuella frågor både lokalt och regionalt. Målet är att Tingsryds kommun ska ha en hög attraktionskraft och en långsiktig konkurrenskraftig näring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i hela kommunen. Det gäller inom alla näringar. Här finns ren luft och närhet till skog, äng och sjö.
På utvecklingsavdelningen arbetar vi med utmaningar och möjligheter inom kompetensförsörjning, digitalisering och bredbandsutbyggnad, företagsetableringar, nyföretagande, innovation, samverkan mellan olika aktörer och föreningsutveckling. Vi är engagerade i att Tingsryds kommun skall kunna fortsätta att vara en bra plats att bo på, verka på och besöka.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-12-21