Så styrs en kommun

Så styrs en kommun

En kommun styrs av politiker som har valts direkt av befolkningen. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur din kommun utför sina uppdrag.

Sveriges tre demokratiska nivåer

I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå landsting/regioner och på den lokala nivån kommunen.

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska och kan göra.

De olika nivåernas uppgifter

Staten har delat in Sverige i län. Länet är den minsta enheten av statlig förvaltning. Länsstyrelsen ansvarar för de statliga uppgifterna i länet så som polis, körkortsregister och visst EU-stöd. På en del håll har regionala samverkansorgan fått ta över uppgifter från länsstyrelsen.

Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Landsting och regioner ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Kommunalskatten är den största inkomstkällan

Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Det är sedan upp till varje kommun att själv bestämma hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08