Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige

Det är ni medborgare som väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen.

För att du ska få rösta i kommunalvalet måste du ha fyllt 18 år. Dessutom måste du vara svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller ha varit det tidigare. Du kan också vara medborgare i Norge, Island eller någon av EU:s medlemsstater - om du har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar. Är du medborgare i ett land utanför EU måste du ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Alla som uppfyller kriterierna ovan får rösta. Det betyder att en person som röstar också kan väljas till ett politiskt uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08