Grafisk profil

Grafisk profil

Profilering av en kommun syftar till att ge en samlad och entydig bild av verksamheten, ett varumärke laddat med positiva associationer. Varumärket är ett strategiskt verktyg och ska användas som ett sådant.

Tingsryds kommun har en visuell identitet i form av en logotyp, typsnitt och profilfärger. I den grafiska manualen kan du se hur du använder de olika delarna i profilen.

Grafiska manualen som beskriver hur vi använder logotypen, typsnitten och vilka färger som används är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

Tingsryds kommuns grafiska profil.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-04-03