Grafisk profil

Grafisk profil

Profilering av en produkt, ett företag eller t ex en kommun syftar till att ge en samlad och entydig bild av verksamheten, ett varumärke laddat med positiva associationer. Varumärket är ett strategiskt verktyg och ska användas som ett sådant. Det ska skärpa de särdrag som avgör omgivningens uppfattning om, i vårt fall, Tingsryds kommun.

Den grafiska profilen är det regelverk som bestämmer hur kommunens logotype får användas i officiella sammanhang och i den interna verksamheten. Precis som all annan profilering handlar det om att vara tydlig i kommunikationen med omvärlden. Det ska aldrig vara någon tvekan om att Tingsryds kommun är avsändare och därför ska alla brevpapper, protokoll, kuvert, visitkort, presentationsmaterial mm, ha ett enhetligt utseende.

För mer ingående fakta om Tingsryds Kommuns grafiska profil kan du ladda ner filen längst ner på denna sidan.

Visuell identitet
Mer säljande informationsmaterial som annonser, broschyrer, flygblad, bildspek, hemsida mm ska följa kommunens visuella identitet.

Typsnitt och layout är gemensamt men varje verksamhet har sin egen färg. På så sätt har Tingsryds kommun en enhetlig profil där de olika
verksamhetsområderna ändå har sin egen identitet.

Läs mer genom att ladda ner filerna här nedan.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2017-12-19