Projekt - Tillsammans i Tingsryds kommun

Tillsammans i Tingsryds kommun

Ett projekt i samarbete med AMIF.

Projektets målsättning - öka sysselsättningsgraden och välbefinnandet hos tredjelandsmedborgare.