Tillgänglighet för tingsryd.se

Tillgänglighet för tingsryd.se

Tingsryds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur tingsryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tingsryd.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Visuellt ser text ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare för hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsaranvändare får då svårare att navigera.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Betoningar av ord är inte uppmärkta och kan vara svåra att uppfatta för skärmläsaranvändare.
 • Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns bildspel som inte går att pausa.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns länkar och information som kan vara svår att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Sidflikar kan vara otydliga.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Texten som går att läsa är inte alltid samma som ska används för att styra med rösten eller som läses upp.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll.
 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • Nytt innehåll som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar utan mus.
 • För den som navigerar med tangentbord är det ibland svårt att se var fokus är.
 • Texter på annat språk är inte uppmärkt och riskerar att läsas med svensk röst.
 • Sökfältet saknar etikett och kan vara svår att förstå för skärmläsaranvändare.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för skärmläsaranvändare.
 • Vissa formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för skärmläsaranvändare.
 • Skärmläsaranvändare får inte information om när det finns områden som går att fälla ut eller när områden uppdateras.
 • Vid ändring av avstånd och förstoring av texter kan det bli svårt att se texterna.
 • Lyssna-funktionen är inte tillgänglig.
 • Dokument är inte tillgängliga.

 

Oskäligt betungande anpassning

Tingsryds kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att textas framöver. Fullmäktigesammanträden som har ägt rum före den 1 juli i år är inte textade, här hänvisar Tingsryds kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till offentlig digital service. Läs mer här: webb-tv
 • Tingsryds kommun har sedan inledningen av 2020 arbetat med att texta de nytillkomna filmer som vi publicerar på såväl tingsryd.se som övriga sociala kanaler.
 • Vi arbetar med att göra om våra pdf:er till tillgängliga e-tjänster. Våra system skapar dokument i pdf-format som inte är fullt tillgängliga. Många pdf-dokument som har publicerats sen innan har ej gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Tingsryds kommun har påbörjat arbetet med att anpassa övriga kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi har testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av tingsryd.se

Senaste bedömningen gjordes den 1 december 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2 december 2020.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08