En hemsida för alla

Tillgänglighetsredogörelse

Tingsryds kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur tingsryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi kommer att anlita en extern aktör som ska granska sidan. Hela hemsidan kommer att granskas och i en rapport kommer de brister som upptäcks på tingsryd.se identifieras.

Nedan kan du läsa vad vi har identifierat:

  • Talande webb är ett hjälpmedel som läser upp webbsidor och pdf-filer och markerar den text som läses upp. Talande webb kan spara uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser. Verktyget fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Verktyget är ett bra hjälpmedel för de som har nedsatt syn och svårt att läsa. Genom verktyget kan innehållet översättas på olika språk.
  • Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att textas framöver. Fullmäktigesammanträden som har ägt rum före den 1 juli i år är inte textade, här hänvisar Tingsryds kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till offentlig digital service. Läs mer här: webb-tv
  • Tingsryds kommun har det sedan inledningen av 2020 arbetat med att texta de nytillkomna filmer som vi publicerar på såväl tingsryd.se som övriga sociala kanaler.
  • Vi arbetar med att göra om våra pdf:er till tillgängliga e-tjänster. Våra system skapar dokument i pdf-format som inte är fullt tillgängliga. Många pdf-dokument som har publicerats sen innan har ej gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tingsryd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-09-23