Vision och övergripande mål

Vision och övergripande mål 2030

Vår vision

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten.

Läs mer om Vision 2030 nedan.

Övergripande mål 2020

Tingsryds kommun använder sig av balanserad styrning. Målen är indelade i de fem
perspektiven; medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. Totalt innehåller budgeten nio kommunövergripande mål och 49 mått. Under respektive kommunövergripande mål anges vilka av Agenda 2030 och de globala målen de kommunövergripande målen är kopplade till.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-01-27