Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Tingsryds kommun satsar på människors hälsa!

Att få ha en bra hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att samhällets ska kunna utvecklas.

Människor som mår bra är mer kreativa, genomför ett bättre arbete, lever längre och bidrar till en ökad lönsamhet i samhället. Det är viktigt att arbeta förebyggande, det vill säga att sätta in insatser innan sjukdom inträder.

Det är många faktorer som påverkar människors hälsa. En del är svåra att påverka som till exempel människors kön, ålder och arv. Det ger människor olika förutsättningar för hälsa. Andra faktorer som påverkar vår hälsa är om det finns sociala kontakter nära individen som stöttar och finns till hands vid behov.

Levnadsvanor såsom droganvändning, kost och motionsvanor det vill säga hur individen väljer att leva är av stor betydelse. Livsvillkoren som exempelvis kan vara arbetssituation, boendesituation, utbildning samt hur hälso- och sjukvården fungerar. Samhällets värderingar, uppbyggnad och utformning är också av stor betydelse för människors hälsa. Det är individernas hela omgivning som påverkar människornas hälsa det vill säga folkhälsan.

Kommunen vill genom ett gott förebyggande folkhälsoarbete i samverkan med alla aktuella aktörer bidra till en god folkhälsa. Utgångspunkten bör vara både kunskap om friskfaktorer för hälsa och riskfaktorer för ohälsa. Målet är att Tingsryds kommun i stort ska ha en befolkning som mår riktigt bra med utgångspunkt från varje individs förutsättningar.

Sidansvarig: Avdelningschef arbete och lärande

Senast uppdaterad: 2021-09-08