Miljömålsarbete

Miljömålsarbete

Kommunens Lokala Agenda 21-arbete syftar till att skapa en medvetenhet om miljöfrågor, konsumtion och livsstil.

Ett nytt miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2005-12-15. Miljöprogrammet utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen för Kronobergs län.

Målen beskriver det ekologiskt hållbara Sverige som ska uppnås inom en generation. Ska vi nå generationsmålet måste vi alla göra vad vi kan i våra hem och i våra verksamheter.

Läs mer om miljöprogram för Tingsryds kommun i filen här nedanför.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09