Politik

Politik i Tingsryds kommun

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att du kan vara med och påverka vad som händer i vår kommun.

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Under den aktuella mandatperioden 2011-2014 styrs kommunen av en majoritet av m, s, fp och kd.