Förtroendevalda

Förtroendevalda i Tingsryds kommun

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. I menyn finner du information om vilka våra folkvalda politiker är.