Gode män

Gode män enligt fastighetsbindningslagen

Gode män med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor

Gode män med sakkunskap avseende tätortsförhållanden