Revisorer

Revisorer

Revisorer för Tingsryds kommun, Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsryds Industristiftelse

Revisorer för Tingsryds kommunföretag AB, Tingsryds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Utveckling och Fastighet AB

Revisorer för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Revisorer för Södra Smålands Avfall och Miljö AB