Revisorer

Revisorer

Valda revisorer för mandatperioden 2023-2026 är:

      Kerstin Pedersson      Peter Koch      Börje Johansson          

Göran Mård, (V),       Kerstin Petersson,     Peter Koch, (M),         Börje Johansson,        Kai Tengbom,
Ordförande               (C), Vice ordförande   Ledamot                  (S), Ledamot               (SD), Ledamot

Gunilla Lundström

Gunilla Lundström (SD),
Ledamot